Header image
大同電機科技(越南)責任有限公司
   TATUNG ELECTRIC TECHNOLOGY(VIETNAM) CO., LTD will make a notable contribution to supply good quality wire and cable and excellent service! Vietnamese
         

IMAGES OF OUR COMPANY

BACK::
OFFICE BUILDING
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

FACTORY
NHÀ XƯỞNG

DORMITORY
KÝ TÚC XÁ NHÂN VIÊN


           


         


                           
                           


         

STRANDING & CABLING MACHINE
MÁY XOẮN VÀ BỆN CÁP

         
     

DRAWING MACHINE
MÁY KÉO DÂY

                     
                     

                   
         

CVV LINE
ĐƯỜNG DÂY CCV

         

         

EXTRUDING MACHINE
MÁY BỌC VỎ

         

           
 

QUALITY INSPECTION EQUIPMENT
DỤNG CỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

 

 


Tatung Electric Technology(VietNam) Co.
Address: DA3, Lot C-6A-CN, C-5A-CN, My Phuoc II Industrial Park, Ben Cat district, Binh Duong province, Vietnam
TEL: 84-650-3559-866 FAX: 84-650-3559-877

Copyright 2008 Tatung Electric Technology(VietNam) Co. All rights reserved.