Header image
大同電機科技(越南)責任有限公司
  
Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Tử Tatung sẽ mang sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến cho mọi khách hàng! English

 

SẢN PHẨM                                     
small product photo
 
small product photo
 
small product photo
 
small product photo
     
small product photo
 
small product photo
small product photo
small product photo
 


small product photo
 
small product photo
 
small product photo
 
small product photo
     

 


Tatung Electric Technology(VietNam) Co.
Address: DA3, Lot C-6A-CN, C-5A-CN, My Phuoc II Industrial Park, Ben Cat district, Binh Duong province, Vietnam
TEL: 84-650-3559-866 FAX: 84-650-3559-877

Copyright 2008 Tatung Electric Technology(VietNam) Co. All rights reserved.