Header image
大同電機科技(越南)責任有限公司
  
Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Tử Tatung sẽ mang sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến cho mọi khách hàng! English

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

IV

Thành phần: ruột dẫn đồng, lớp cách điện PVC.
Voltage: 450/750V
Thường được dùng đi dây điện cho các toà nhà và các thiết bị điện. Xem thêm…

VV

Thành phần: ruột dẫn đồng, lớp cách điện và vỏ bọc nhựa PVC
Voltage: 0.6/1KV
Dây đơn, Thường được dùng đi dây điện cho các toà nhà và các thiết bị điện. Xem thêm…

VV(2-3-4cores)

Thành phần: ruột dẫn đồng, lớp cách điện PVC, vỏ bọc.
Voltage: 0.6/1KV
Thường được dùng đi dây điện cho các tủ điện và các thiết bị điện.
Bao gồm các loại: 2 lõi,  3 lõi , 4 lõi. Xem thêm...

CV

Thành phần: ruột dẫn đồng, lớp cách điện XLPE và vỏ bọc PVC.
Voltage: 0.6/1KV
1 lõi. Thường được sử dụng cho các hệ thống phân phối điện. Xem thêm...

CV(2-3-4cores)

Thành phần: ruột dẫn đồng, lớp cách điện XLPE và vỏ bọc PVC .
Voltage: 0.6/1KV.
Thường được sử dụng cho các hệ thống phân phối điện.
Bao gồm các loại: 2 lõi,  3 lõi , 4 lõi. Xem thêm...

CVV
(Cáp điều khiển)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp cách điện PVC và vỏ bọc.
Voltage: 0.6/1KV.
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: từ 2-5 lõi, từ 6-12 lõi, từ 15-30 lõi. Xem thêm...

XLPE CVV
(Cáp điều khiển)

Thành phần: ruột dẫn đồng, lớp cách điện XLPE và vỏ bọc PVC.
Voltage: 0.6/1K
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: từ 2-5 lõi, từ 6-12 lõi, từ 15-30 lõi. Xem thêm...

CVV-S
(có dãi băng đồng)
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp cách điện PVC và vỏ bọc, quấn dải băng đồng .
Voltage: 0.6/1KV.
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: từ 2-5 lõi, từ 6-12 lõi, từ 15-30 lõi. Xem thêm ...

XLPE CVV-S
(with copper tape)
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, quấn dải băng đồng .
Voltage: 0.6/1KV.
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: từ 2-5 lõi, từ 6-12 lõi, từ 15-30 lõi. Xem thêm...

XLPE CVV
Voltage: 1.8/3(3.6)KV
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp bọc ruột dẫn, lớp cách điện XLPE, lớp bọc cách điện, quấn dải băng đồng, vỏ bọc PVC .
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: 1 lõi, 3 lõi. Xem thêm ...

XLPE CVV
Voltage: 3.6/6(7.2)KV
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp bọc ruột dẫn, lớp cách điện XLPE, lớp bọc cách điện, quấn dải băng đồng, vỏ bọc PVC .
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: 1 lõi, 3 lõi. Xem thêm...

XLPE CVV
Voltage: 6/10(12)KV
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp bọc ruột dẫn, lớp cách điện XLPE, lớp bọc cách điện, quấn dải băng đồng, vỏ bọc PVC .
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: 1 lõi, 3 lõi. Xem thêm...

XLPE CVV
Voltage: 8.7/15(17.5)KV
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp bọc ruột dẫn, lớp cách điện XLPE, lớp bọc cách điện, quấn dải băng đồng, vỏ bọc PVC .
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: 1 lõi, 3 lõi. Xem thêm ...

XLPE CVV
Voltage: 12/20(24)KV
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp bọc ruột dẫn, lớp cách điện XLPE, lớp bọc cách điện, quấn dải băng đồng, vỏ bọc PVC .
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: 1 lõi, 3 lõi. Xem thêm ...

XLPE CVV
Voltage: 18/30(36)KV
(Control Cable)

Thành phần:ruột dẫn đồng, lớp bọc ruột dẫn, lớp cách điện XLPE, lớp bọc cách điện, quấn dải băng đồng, vỏ bọc PVC .
Thường được dùng trong các mạch điều khiển.
Bao gồm các loại: 1 lõi, 3 lõi. Xem thêm...   
   
   

 

 

 

 

 


 
   
         

 


Tatung Electric Technology(VietNam) Co.
Address: DA3, Lot C-6A-CN, C-5A-CN, My Phuoc II Industrial Park, Ben Cat district, Binh Duong province, Vietnam
TEL: 84-650-3559-866 FAX: 84-650-3559-877

Copyright 2008 Tatung Electric Technology(VietNam) Co. All rights reserved.